Zľava!

Lovegra 100mg

14.0036.00

Vymazať
Katalógové číslo: - Kategórie:

Popis

LOVEGRA

Lovegra pre ženy sa používa, keď žena nemôže počas sexuálneho vzrušenia dosiahnuť orgazmus. Obsahuje látku Sildenafil, ktorá je primárnou zložkou aj mnohých variant liekov na zlepšenie erekcie pre mužov. Lovegra obsahuje 100mg Sildenafilu. U žien uvoľňuje hladké svalstvo, zvyšuje prítok krvi do vagíny, zväčšuje pysky ohanbia, zvlhčuje pošvový vchod, pomáha dosahovať orgazmus, odstraňuje frigiditu a zvyšuje libido. Po jej užití dochádza pri zodpovedajúcom sexuálnom vzrušení k uvoľneniu hladkých svalových vlákien kontrolujúcich prítok krvi do vagíny, čím sa zvýši prítok krvi do tohto orgánu. Prípravok LOVEGRA Vám pomôže navodiť orgazmus len vtedy, ak dôjde k sexuálnemu dráždeniu.  Doba, po ktorej začne prípravok účinkovať sa obvykle pohybuje medzi pol hodinou až hodinou.

Doporučené dávkovanie:

Počiatočná dávka Lovegry je 50 mg – polovica tabletky. Ak máte pocit, že liek Lovegra účinkuje príliš slabo, užite aj druhú polovicu tabletky. Maximálna denná dávka je 1 tableta. Po užití tabletky sa majú účinky, trvajúce 5 až 6 hodín, dostaviť do cca 30 až 60 minút. Rýchlejší nástup účinku dosiahnete po užití nalačno. Užitie krátko po jedle alebo počas jedla predlžuje dobu nástupu želaných efektov. Pitie alkoholu môže dočasne zhoršiť schopnosť dosiahnuť orgazmu. Aby ste dosiahli čo najvyššieho účinku tohto lieku, odporúčame pred užitím lieku LOVEGRA nepožívať väčšie množstvo alkoholu.

Lovegra sa neodporúča:

V prípade, ak užívate lieky obsahujúce nitráty alebo lieky schopné uvoľňovať oxid dusnatý, ako je napr. isoamyl-nitrit. Tieto prípravky sa najčastejšie používajú pri liečbe angíny pectoris (bolesti na hrudníka). Prípravok LOVEGRA môže závažne zvýšiť účinok týchto liekov. Lovegru neužívajte ani ak ste alergická na Sildenafil alebo na akúkoľvek pomocnú látku lieku, ak máte závažnú srdcovú poruchu alebo závažnú poruchu pečene, ak ste mali nedávno cievnu mozgovú príhodu, srdcový infarkt, ak máte poruchu obličiek alebo ak máte nízky krvný tlak, ak máte vzácnu vrodenú poruchu sietnice alebo ak ste prišla o zrak v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION). Neužívajte LOVEGRA spoločne s inými liekmi. Prípravok LOVEGRA nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.

Nežiaduce účinky:

Menej závažné vedľajšie účinky môžu zahŕňať sčervenanie tváre alebo návaly horúčavy, bolesť hlavy, upchatý nos, suché oči, rozmazané videnie a zvýšená citlivosť na svetlo,  prípadne mierna nevoľnosť. Tieto časté nežiaduce účinky sú spojené s dehydratáciou a zvyčajne sa dajú odstrániť tým, že sa zvýši príjem vody do organizmu. Pokiaľ sa u vás objavia veľmi zriedkavé závažné nežiaduce účinky, ktorými sú zníženie alebo strata zraku, zhoršenie alebo strata sluchu, s užívaním Lovegry ihneď prestaňte a v prípade pretrvávajúcich problémov vyhľadajte lekára.

Tabletky uchovávajte v ich pôvodnom obale, pri teplote 10-30°C.

Ďalšie informácie

Balenie

1 balenie 4 tablety, 2 balenia 8 tabliet, 3 balenia 12 tabliet